Category: ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ออกหน่วยบริการ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พระทองคำ

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) ออกหน่วยบริการ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดทองหลาง ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา #อบจโคราช #koratrehabfund #สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช