ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันอังคารที่ 16 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.อบจ.นครราชสีมา) ลงพื้นที่ อำเภอแก้งสนามนาง มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ

อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao

#ให้เราใกล้คุณ_เพียงนิ้วสัมผัส อบจ.โคราช !!! เปิดช่องทางเข้าถึงเรา ง่ายๆเพียง ปลายนิ้วสัมผัส Add Line มาที่ @koratpao กันนะคะ #รับร้องเรียน #ร้องทุกข์ #ข่าวสารอบจ #อบจโคราช #นายกหน่อย #โคราชโฉมใหม่

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันอังคารที่ 16 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น “หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิท – 19” จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ  ห้องประชุมมรกตอิสาน  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสรเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง …

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดบ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา…

ข่าวประชาสัมพันธ์